Neem contact op


Privacyverklaring Taalbureau ZINNIG

In deze privacyverklaring staat hoe ik omga met persoonsgegevens die ik krijg voor mijn werk.


Verwerking van persoonsgegevens

Taalbureau Zinnig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder leest u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Uw voor- en achternaam

• Uw adresgegevens (indien van toepassing)

• Uw telefoonnummer (indien van toepassing)

• Uw e-mailadres

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch. Deze informatie gebruik ik uitsluitend voor het omschreven doel.


Waarom Taalbureau Zinnig deze gegevens nodig heeft

Taalbureau Zinnig verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Voor het verlenen en factureren van mijn diensten

• Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten


Hoelang Taalbureau Zinnig gegevens bewaart

Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Uw gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.


Delen met anderen

Taalbureau Zinnig verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek

Taalbureau Zinnig maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van anonieme bezoekersstatistieken, onder de volgende condities:

• De site gebruikt Google Analytics-cookies

• Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten

• Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd doorgestuurd naar Google

• Er worden geen gegevens gedeeld met andere personen/afdelingen binnen Google

• Er worden geen andere Google-diensten gebruikt in combinatie met de Google Analytics-cookies

• De website van Taalbureau Zinnig maakt gebruik van Google reCAPTCHA-technology om spam tegen te gaan. Op uw gebruik van reCAPTCHA zijn het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google van toepassing.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Taalbureau Zinnig zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging en SSL

Taalbureau Zinnig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.


Wijziging

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Als dat zo is, zal ik dat bekendmaken op deze pagina.